عوامل موثر بر بهره وری دستگاه برش لیزری

تقریباً در تمام خدمات برش لیزری، سرعت یکی از مهم ترین عواملی است که باید در نظر گرفته شود. دستگاه های برش لیزر سریعتر بهره وری را افزایش می دهند و دارایی بهتری هستند. اما سرعت های بالاتر اغلب به معنای تجهیزات گران تر است، بنابراین بسیاری از شرکت ها دریافته اند که 39; در عمل ارزشش را ندارد.

عوامل موثر بر بهره وری دستگاه برش لیزری به شرح زیر است:

سرعت برش - سرعت مواد برش لیزری

سرعت خط خالی - سرعت حرکت سر لیزر از یک موقعیت به موقعیت دیگر

شتاب - زمانی که لیزر برای دستیابی به قدرت برش بالا طول می‌کشد

کاهش سرعت - زمان لازم برای توقف یا کاهش سرعت لیزر

زمان تبدیل - مدت زمان انتقال مواد از میز برش

هنگامی که برش لیزری واقعاً انجام می‌شود، همه این عوامل باید در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، قدرت دستگاه لیزر بر سرعت برش واقعی آن نیز تأثیر می‌گذارد.

اگرچه سرعت برش یک عامل کلیدی در تعیین مزایای برش لیزری است، عوامل مهم دیگری مانند دقت و کیفیت برش باید در نظر گرفته شوند.